Comuna Panticeu

Declaratii de interese 2017 Functionari

In aceasta pagina regasiti declaratiile de interese 2017 pentru functionarii publici. 

30 January 2018
Declarații de avere 2017 Funcționari

In aceasta pagina regasiti declaratiile de avere 2017 pentru functionarii publici. 

30 January 2018
Viceprimar - Tite Similian Ioan

In aceasta pagina regasiti declaratia de avere si de interese 2017 si atributiile viceprimarului. 

30 January 2018
Primar - Aron Lungu

In acesata pagina regasiti declaratia de avere si de interese si atributiile primarului. 

30 January 2018
Declaratii de interese 2017 Consilieri

In aceasta pagina regasiti declaratiile de interese 2017 ale consilierilor locali

30 January 2018
Declarații de avere 2017 Conilieri locali

In aceasta pagina regasiti declaratiile de avere ale consilierilor locali. 

30 January 2018
Componența Consiliului Local

COMPONENTA CONSILIULUI LOCAL PANTICEU
 
 
1.     TITE SIMILIAN IOAN       - PSD
2.     POP MARIA...

30 January 2018
Hotărâri Consiliu Local 2018

In aceasta pagina regasiti documentele aferente HCL 2018

29 January 2018
Istoric

Atestarea documentară a comunei Panticeu și a satelor aflate în administrația acesteia, datează din prima jumătate a secolului al XIV lea. Cea mai veche mențiune este a satului Cubleșu Someșan – din anul 1306, urmând satul Panticeu – 1314, satele Cătălina și Sărata – 1320 și satul Dârja – 1340. Lucrările istorice Szolnok-Dobokavármegye Monographiája (Monografia comitatului Solnoc-Dăbâca) a aut...

30 January 2018
Relief, Sol și Clima

Relief

Sub aspect geomorfologic, comuna Panticeu este situată în zona internă a Podișului Someșan, în subunitatea „Dealurile Clujului și Bor...

30 January 2018
Așezare geografica

Comuna Panticeu este situată în partea nord-vestică a județului Cluj, în compartimentul sud-
vestic al Podișului someșan, spre limita cu județul Să...

30 January 2018